Opłaty za pakiety startowe:
  • zapisy i opłata wniesiona do 7.04.2020 r. - 63 zł;
  • zapisy i opłata wniesiona od 8.04.2020 r.  do 7.05.2020 r.  - 73 zł;
  • zapisy i opłata wniesiona od 8.05.2020 r. do 21.05.2020 r. 83 zł;
Opłatę startową należy wpłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji.

Dane do przelewów
.