Opłaty za bilet wstępu dla uczestników:
  • zapisy i opłata wniesiona do 18.05.2022 r. - 63 zł
Opłatę za bilet wstępu uprawniający do startu należy wpłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji.

Dane do przelewów
.