Opłaty za bilet wstępu dla uczestników:
  • zapisy i opłata wniesiona do 6.04.2024 r. - 89 zł.
  • zapisy i opłata wniesiona po 6.04.2024 r. - 109 zł
Opłatę za bilet wstępu uprawniający do startu należy wpłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji.

Dane do przelewów
.