Opłaty za pakiety startowe.
  • zapisy i opłata wniesiona do 10.05.2019 r. – 60 zł;
  • zapisy i opłata wniesiona od 10.05.2019 r. -20.09.2019 r - 69 zł;
  • zapisy i opłata wniesiona od 21.09.2019 r. -24.09.2019 r.  – 79 zł;  
Opłatę startową należy wpłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji.

Dane do przelewów
.